You are here

Zgop AD

Mesto: 
Address: 
Vase Stajića 2
Brendovi: 

Građevinsko preduzeće i usluge
Privredno društvo za građenje, remont i održavanje pruga
I GRADNJA, REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA

* DONJI STROJ PRUGA

• Zemljani radovi
• Betonski radovi
• Radovi obezbeđenja
• Drenaže
• Putni prelazi

* GORNJI STROJ PRUGA

• Nabavka materijala
• Gradnja i remont gornjeg stroja pruga

* ODRŽAVANJE PRUGA

• Mehanizovano održavanje donjeg i gornjeg stroja pruga
• Tekuće održavanje donjeg i gornjeg stroja pruga

II ODRŽAVANJE PRUŽNE I GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

* Investiciono i tekuće održavanje pružne i građevinske mehanizacije

III LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

* Ispitivanje zavarenih spojeva železničkih šina ultrazvukom i na savijanje
* Ispitivanje osovina železničkih vozila ultrazvukom i penetrantima
* Ispitivanje točkova, diskova i ostalih vitalnih delova železničkih vozila ultrazvukom i penetrantima
* Ispitivanje omskog otpora presovanog spoja između osovina i točkova železničkih vozila
* Ispitivanje kočionih instalacija
* Ispitivanje (električne) otpornosti izolovanih šinskih spojeva
* Vaganje železničkih vozila
* Ispitivanje merila za širinu i nadvišenje koloseka