You are here

Neomedica

Mesto: 
Address: 
Kosovska 25
Brendovi: 

Zastupanje, uvoz i distribucija kompletnih respiratornih sistema za anesteziju i intenzivnu terapiju, program za urgentnu medicinu i pratećih programa.

- Promet medicinskim potrošnim materijalom.
- Uvoz i distribucija programa za stomu i negu stome.