You are here

JP Vojvodinašume

Mesto: 
Address: 
Preradovićeva 2
Tel: 
021/431-144
Fax: 
021/64-33-139
Brendovi: 

Zaštita životne sredine.

Vojvodinašume, Javno preduzeće sa sedištem u Petrovaradinu, Preradovićeva 2, sačinjavaju četiri šumska gazdinstva i to: Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica; Banat Pančevo; Sombor Sombor; Novi Sad Novi Sad i peti deo preduzeća Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin.

Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica ima 4 šumske uprave i to:

Višnjićevo,
Kupinovo,
Morović i
Klenak.

Šumsko gazdinstvo Banat Pančevo ima 5 šumskih uprava i to:

Zrenjanin,
Vršac,
Opovo ,
Pančevo,
Kovin ,

Šumsko gazdinstvo Sombor ima 4 šumske uprave i to:

Bački Monoštor,
Apatin,
Subotica i
Odžaci.

Šumsko gazdinstvo Novi Sad ima 5 šumskih uprava:

Plavna,
Bačka Palanka,
Futog
Kovilj i
Titel.