You are here

Geodetski biro MERIDIJAN

Mesto: 
Address: 
Svetozara Miletića bb.
Brendovi: 

Geodetski biro MERIDIJAN je svoju osnovnu delatnost bazirao na geodetskim merenjima prevashodno u oblasti građevinarstva i mašinstva . Smatramo da smo specijalizovali ove poslove, obzirom da postojimo od 1994 godine, i sve svoje stručne kapacitete i geodetsku opremu smo podredili tim poslovima.

Naše partnerske firme pratimo tokom radova od snimanja terena za potrebe projektovanja, preko praćenja radova, pa sve do snimanja izvedenog stanja. Nezavisno od vremenskih prilika i lokacije radilišta uvek smo prisutni na terenu kako bi smo saradnicima omogućili što efikasniji rad.

Ovakav pristup omogućava nam potpunu kontrolu posla, a našim saradnicima sigurnost u poslu i visok kvalitet radova.

Prilikom izvođenja radova koristimo najsavremeniju geodetsku opremu marke LEICA GEOSYSTEMS i SOKKIA.

Software kojim raspolažemo nudi nam mogućnost lakog manipulisanja snimljenim podacima i generisanje raznih tipova izveštaja, što sve zajedno rezultira efikasnim i kvalitetnim obavljanjem poslova uz nisku cenu rada.

GEODETSKI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

Izrada situacije terena za potrebe projektovanja,
Snimak izvedenog stanja objekata,
Opažanje sleganja objekata, mostova i dr.
Projektovanje i obeležavanje kružnih krivina,
Prenošenje projekata na teren
(iskolčenje objekata,trasa puteva, kanala, železnica i sl.),
Obeležavanje i snimanje podzemnih instalacija i objekata,
Konstantna kontrola radova
Generisanje podužnih profila
Generisanje poprečnih profila
Izveštaji o kubaturama masa (zemlje, betona, asfalta…)
Digitalni model terena TIN
Za one radove za koje je Zakonom o državnom premeru

i katastru, obavezno ucrtavanje kod nadležnog

državnog organa za geodetske poslove, radi dobijanja

potrebne potvrde za obavljanje tehničkog pregleda ,

dostavljamo elabotat o izvršenom premeru i pribavljamo

potrebnu potvrdu.